Maria Opiela

Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego
[Pearls of Polish educational thought. New sources to know the thoughts and works of Edmund Bojanowski]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Instytut Historii KUL, Instytut Leksykografii KUL, Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL