Maria Opiela

Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół
[Catholic upbringing of the child. Family - kindergarten - Church]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Andrzej Kiciński