Maria Opiela

Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności ochronkowej Sióstr Służebniczek BDNP-dębickich w latach 1954-1980
[Socio-political conditions of activity nurseries of the Sisters Servants BDNP-Debica in the years 1954-1980]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Edukacja w PRL
Redaktorzy: Monika Wiśniewska
Strony od-do: 179-197