dr Maria Furtak
Ekspert ds. prac naukowo-badawczych i redaktorskich - Centrum Badań nad Organizacjami Polonijnymi za Granicą
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maria.furtak_anti_spam@kul.pl