Ks. dr Marek Wodawski
adiunkt - Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.wodawski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0452-5440