XVI Seminarium Nauka - Religia – Dzieje, Kraków: PAU, 26 IX 2011.
[Seminar "Science, Religion, History".]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Kraków