Wykłady na studiach podyplomowych "Przyrodoznawstwo".
[Lectures for the postgraduate studies "Przyrodoznawstwo".]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Ospowiedzialni za organizację wykładów na studiach podyplomowych z Przyrodoznawstwa na KUL.