Teizm w kontekście nauki na przykładzie istotnej kwestii filozoficzno-teologicznej
[Theism in the context of science on the example of an important philosophical and theological issue]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Genius vitae : księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi
Redaktorzy: Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc
Strony od-do: 323-337