Urodziłem się w 1971 r. w Lublinie, gdzie w 1990 r. wstąpiłem do diecezjalnego Seminarium Duchownego. W 1996 r. obroniłem pracę magisterską z teologii moralnej na KUL a 25 maja tego roku przyjąłem święcenia prezbiteratu. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej na lubelskich Czubach oraz podyplomowych studiach w Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL kontynuowałem edukację filozoficzną poza granicami kraju (w International Academy of Philosophy oraz Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), uzyskując tytuł magistra filozofii. Jesienią 2000 r. rozpocząłem pracę jako prefekt w lubelskim Seminarium Duchownym oraz podjąłem studia doktoranckie z zakresu filozofii przyrody na KUL, które ukończyłem obroną pracy doktorskiej w grudniu 2003 r. (Teorie ewolucyjnej genezy człowieka w perspektywie nauczania Jana Pawła II, promotor: abp prof. dr hab. Józef Życiński). W latach 2002-2008 pełniłem funkcję Sekretarza Metropolity Lubelskiego. Od sierpnia 2009 r. do lipca 2015 r. pełniłem funkcję rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Od 2004 r. pracuję etatowo na Wydziale Filozofii KUL. W kręgu mych naukowych zainteresowań znajdują się m.in. zagadnienia relacji nauki i wiary oraz problematyka ewolucjonizmu chrześcijańskiego, zwłaszcza genezy człowieka. Opublikowałem książki Ewolucjonizm chrześcijański o pochodzeniu człowieka (Lublin: Gaudium 2004), Nauka - wiara: rola filozofii (red., Lublin: KUL 2009) i Nauki przyrodnicze a nowy ateizm (red., Lublin: KUL 2012) oraz artykuły naukowe i publicystyczne.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 11:13