Ks. dr hab. Marek Słomka prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Filozofii Religii
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.slomka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5951-6587