prof. dr hab. Marek Piwowarczyk
Profesor - Katedra Filozofii Religii
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.piwowarczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0112-8738