Od października 2013 r. pełnię funkcję Kierownika w Pracowni Psychometrycznej KUL (Wydział Nauk Społecznych). W ramach konsultacji służę swoją wiedzą i doświadczeniem w doborze oraz właściwym wykorzystaniu metod psychometrycznych w badaniach naukowych oraz badaniach związanych z procesem dydaktycznym.

Swój rozwój naukowy związałem z Katedrą Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, gdzie piszę pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. Jacka Śliwaka, prof. KUL. Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce psychospołecznych uwarunkowań wychodzenia z uzależnień oraz komputerowych metod wspomagania badań naukowych. 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ukończyłem studia magisterskie z psychologii na specjalizacji "Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii". W swojej pracy dyplomowej, napisanej pod opieką prof. dr hab. Stanisławy Steuden, zajmowałem się uwarunkowaniami poczucia izolacji więziennej u kobiet odbywających kary pozbawienia wolności (temat: - „Niektóre uwarunkowania poczucia izolacji więziennej u kobiet w sytuacji zabójstwa męża lub partnera”).

Skończyłem również studia I i II stopnia na kierunku Administracja. W swoich pracach dyplomowych z zakresu prawa cywilnego zajmowałem się statusem prawnym osób chorych i zaburzonych psychiczne (praca licencjacka - „Zdolność do czynności prawnych osób wykazujących zaburzenia psychiczne” - promotor dr H. Witczak) oraz problematyką ubezwłasnowolnienia ( praca magisterka - „Postępowanie dowodowe w sprawie o ubezwłasnowolnienie” - promotor dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL). 

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE:
 • uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
 • specjalista terapii uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji);
 • uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5);
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5;
 • ukończony I stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE - Psychologia:
 • Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia, rok akademicki 2017/2018, 2016/2017);
 • Psychologia religii (ćwiczenia, rok akademicki 2016/2017, 2017/2018):
 • Psychologia społeczna (ćwiczenia, rok akademicki 2016/2017, 2017/2018);

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE - studia podyplomowe:
 • Dylematy etyczne i prawne (ćwiczenia, psychoonkologia, rok akademicki 2017/2018);
 • Metody diagnozy psychologicznej kierowców (ćwiczenia, psychologia transportu, rok akademicki 2017/2018);
 • Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców (konwersatorium, psychologia transportu, rok akademicki 2016/2017);

 

SZKOLENIA:

 • Warsztaty z kompetencji analitycznych - Energia Kompetencji 2015 - moduł II  - Poznanie metod zbierania danych o sytuacji problemowej do jej analizy.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
 • psychometryczne metody badania osobowości i inteligencji;
 • badania psychometryczne w zakresie psychologii transportu;
 • badania kwestionariuszowe w psychologii;
 • poradnictwo i terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)
 • terapia uzależnień.

 

 

ZAINTERESOWANIA:
 • biegi długodystansowe;
 • podróże;
 • uważność, medytacja i treningi relaksacyjne;
 • literatura powszechna XX wieku.
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2018 13:04