Ks. dr Marek Kumór
adiunkt - Katedra Bioetyki Teologicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marek.kumor_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9479-0557