Marek Fiałkowski
dr hab. Marek Fiałkowski
adiunkt - Katedra Teologii Pastoralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marek.fialkowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4850-7420