zdjAcie_2 

Dr Marek Dąbrowski jest asystentem w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra prawa, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” napisanej na seminarium z prawa cywilnego, pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Ciocha. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu „mediacji i negocjacji prawniczych”. Dwukrotnie otrzymał ocenę wyróżniającą, w ramach oceny nauczycieli akademickich. Ponadto otrzymał od Rektora KUL, nagrodę zespołową III stopnia, za wybitną działalność organizacyjny-społeczną i popularyzację nauki.  Jest autorem publikacji naukowych poświęconych mediacji w tym współautorem opinii do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz współautorem materiałów skierowanych do sędziów, poświęconych skutecznym narzędziom kierowania spraw do mediacji gospodarczych, w ramach realizowanego na KUL projektu. W swoim dorobku naukowym posiada kilkanaście wystąpień na konferencjach naukowych, w tym również międzynarodowych. Odbył wizyty studyjne w ośrodkach mediacyjnych w Londynie (CEDR), Paryżu (CMAP), Mediolanie (CAM), Hamburgu (Hamburg Business Mediation Centre) i Brukseli (Eurochambres). Jako wykładowca KSSiP prowadził szkolenia w zakresie mediacji w sprawach cywilnych m.in. dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych i kuratorów. Ponadto kierował Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz jako mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych, przeprowadził kilkadziesiąt mediacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, głównie w obszarze ADR.

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Prawa
Sala C 706A
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin


  

 

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019 22:33