mgr Marcin Zawadzki
kustosz - Sekcja Wydawnictw Zagranicznych i Dubletów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.zawadzki_anti_spam@kul.pl