prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
profesor - Katedra Logiki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.tkaczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0380-7072