mgr Marcin Superczyński
asystent - Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.superczynski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8379-3314