dr Marcin Skowronek
adiunkt - Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: marcin.skowronek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2069-0347