Marcin Składanowski
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Prodziekan
Profesor - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.skladanowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1437-8904