Marcin Składanowski
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Prodziekan
profesor KUL - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.skladanowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1437-8904