Marcin Matys
samodzielny referent techniczny - Sekcja Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.matys_anti_spam@kul.pl