Marcin Lisica
starszy referent - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.lisica_anti_spam@kul.pl