Marcin Janecki
mgr Marcin Janecki
Asystent - Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.janecki_anti_spam@kul.pl