dr Marcin Iwanicki
adiunkt - Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.iwanicki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3904-0291