Ks. Marcin Ferdynus urodził się w 1981 roku w Dębnie (woj. zachodniopomorskie). W roku 2000 podjął formację w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W roku 2006 uzyskał stopień magistra teologii. W czerwcu 2006 roku, z rąk Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego, przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił posługę wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu (Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska). W roku 2008 został skierowany na studia z zakresu Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2011 roku uzyskał stopień lic. filozofii. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu filozofii (etyka) na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia doktoranckie zwieńczył obroną pracy dyplomowej "Przedłużanie życia jako problem moralny" (Promotor: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz; Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, ks. prof. dr hab. Marian Machinek), za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2016 roku pełni funkcję prefekta w szkołach katolickich w Szczecinie, a od 2017 dodatkowo funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Od października 2018 roku jest asystentem w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2018 21:50