Ks. Marcin Ferdynus urodził się w 1981 roku w Dębnie (woj. zachodniopomorskie). W roku 2000 podjął formację w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W maju 2006 roku uzyskał stopień magistra teologii. W czerwcu 2006 roku, z rąk Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego, przyjął święcenia kapłańskie. Przez dwa lata pełnił posługę wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. W roku 2008 został skierowany na studia z zakresu Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2011 roku uzyskał stopień lic. filozofii. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu filozofii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia doktoranckie zwieńczył obroną pracy dyplomowej "Przedłużanie życia jako problem moralny" (Promotor: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz; Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, ks. prof. dr hab. Marian Machinek), za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2017). Od października 2018 roku został oddelegowany przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę do pracy w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

Ostatnia aktualizacja: 13.08.2019 12:16