mgr Małgorzata Trojnacka
starszy kustosz naukowy - Oddział Zbiorów Specjalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.trojnacka_anti_spam@kul.pl