dr Małgorzata Torój
Adiunkt - Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.toroj_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9726-8729