dr Małgorzata Sławek-Czochra
adiunkt - Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.slawek-czochra_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4732-1341