2015

Prace licencjackie
  • Znaczenie wyroczni delfickiej u Herodota, Tukidydesa i Plutarcha.
  • Etyka w sporcie starożytnym - ideał a praktyka
  • O sztuce jeździeckiej Ksenofonta - przekład i komentarz.