2011


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej20061993


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym