dr Małgorzata Poniewozik
Adiunkt - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: malgorzata.poniewozik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0431-9214