mgr Małgorzata Piotrowska
Specjalista - Dział Spraw Pracowniczych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.piotrowska_usun_to@kul.pl