mgr Małgorzata Panas
starszy specjalista - Dział Organizacyjno-Prawny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.panas_anti_spam@kul.pl