dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Języka Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.nowak-barcinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5248-9130