mgr Małgorzata Nepelska
specjalista - Dział Zamówień Publicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.nepelska_anti_spam@kul.pl