dr Małgorzata Łysiak
adiunkt - Katedra Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.lysiak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8269-4653