Małgorzata Łukaszuk-Piekara
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
profesor - Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.lukaszuk-piekara_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8328-4501