mgr Małgorzata Koziej-Butryn
asystent - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.koziej-butryn_anti_spam@kul.pl