dr Małgorzata Kaleta-Witusiak
Asystent - Katedra Duszpasterstwa Rodzin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.kaleta-witusiak_anti_spam@kul.pl