mgr Małgorzata Kacprzak-Kamińska
Asystent - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.kacprzak-kaminska_anti_spam@kul.pl