Małgorzata Ganczar
dr hab. Małgorzata Ganczar
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.ganczar_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0880-4647