mgr Małgorzata Fedor
Asystent - Katedra Analizy Matematycznej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: malgorzata.fedor_anti_spam@kul.pl