mgr Małgorzata Cybula-Misiurek
Asystent - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: malgorzata.cybula-misiurek_anti_spam@kul.pl