dr hab. Magdalena Staniszewska prof. KUL
Profesor KUL - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: magdalena.staniszewska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1119-2397