dr hab. Magdalena Staniszewska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Chemii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: magdalena.staniszewska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1119-2397