dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Języka Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.smolen-wawrzusiszyn_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7886-5894