Trust and Suspicion: Gabriel Josipovici on Shakespeare and Modernity

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: ESRA: Shakespeare and European Theatrical Cultures: AnAtomizing Text and Stage
Miejsce: Gdańsk