dr Magdalena Sawa
adiunkt - Katedra Literatury i Kultury Angielskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.sawa_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0410-1832