prof. dr hab. Magdalena Pyter
Profesor - Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.pyter_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2203-0185