mgr Magdalena Pietnoczko
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: magdalena.pietnoczko_anti_spam@kul.pl