mgr Magdalena Niezgoda-Szyndela
Zastępca kwestora - Dział Finansowy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: magdalena.niezgoda-szyndela_anti_spam@kul.pl