dr inż. Magdalena Michalak-Tomczyk
Asystent - Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: magdalena.michalak_anti_spam@kul.pl